Routa on väistynyt kevään tieltä!

Räpin koetilalla ollaan jo kuumeisesti odoteltu roudan sulamista ja kylvötöiden aloittamista. Routarajaa mitataan talvikausina viikoittain maahan asennettujen routamittareiden avulla. Tänä keväänä routa väistyi kevään tieltä juuri ennen pääsiäistä!

Routamittauksen historia ulottuu Räpin tilalla pitkälle 1970-luvulle saakka. Roudan mittaus tapahtuu maahan asennettujen metyleenisiniputkien avulla, joita Räpin pellolle asennetaan talven ajaksi viisi kappaletta. Roudan ylä- ja alareunan lisäksi tilastoihin mitataan lumikerroksen paksuus.

Maan routaantumista seurataan, koska sillä on vaikutuksensa kasvien talvehtimiseen ja kylvötöiden tekooon. Roudan aikaan pelloilla voidaan liikkua helposti raskaillakin kuormilla. Tällaista talven ajan liikennettä ovat esimerkiksi kalkitukset. Routakerroksen paksuuden perusteella ennakoidaan muokkaus- ja kylvötöiden käynnistymistä keväällä.

Tänä keväänä routa väistyi Säkylässä kevään tieltä 18.4. Aiempina vuosina roudan sulamisen ajankohta on hieman vaihdellut: vuonna 2018 routa suli 27.4., keväällä 2017 roudasta päästiin vasta 28. huhtikuuta ja vuonna 2016 routa suli pois Säkylässä 18.4.