Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Apetit Ruoka Oy
Maakunnantie 4
PL 130
27801 Säkylä
Puh: 010 402 4448

Apetit Ruoka Oy
Sörnäistenkatu 1
00580 HELSINKI
Puh: 010 402 4448
info@apetit.fi

  1. Yleistä

Apetit käsittelee Kasvimaani-verkkosivuilla rekisteröityneiden henkilöiden (“jäljempänä Asiakas”) henkilötietoja Suomen henkilötietolain mukaisesti. Tilaamalla uutiskirjeen, rekisteröimällä käyttäjätilin tai tilaamalla tuotteita Apetitin Kasvimaani-verkkokaupasta Asiakas antaa Apetitille luvan käsitellä kyseisen Asiakkaan henkilötietoja alla olevien määräysten mukaisesti.

 

  1. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietokäytäntö koskee henkilötietoja, jotka Asiakas on antanut Apetitille rekisteröidessään käyttäjätilin Apetitin Kasvimaani-verkkosivuilla tai muussa yhteydessä sekä tietoja, joita Apetit luovuttaa tutkimustarkoituksiin.

Henkilötiedot sisältävät tai voivat sisältää:

-Nimi
-Osoitetiedot
-Puhelinnumero
-Sähköpostiosoite
-Tilaushistoria

Kasvimaani.fi -rekisteri sisältää vain käyttäjän itse itsestään antamia tietoja. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimin tavoin niille Apetit-yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille, jotka toimivat Apetit-konsernin toimeksiannosta ja lukuun Apetit-verkkopalveluun liittyen.

Tiedot, jotka eivät ole enää Kasvimaani-sovelluksen toiminnan kannalta tarpeellisia, hävitetään. Henkilötietoja tarvitaan asiakassuhteen ylläpitoon ja Asiakkaan irtisanoessaan sopimuksen, hänen henkilötietonsa hävitetään.

Automaattinen profilointi tarkoittaa mitä tahansa henkilötietojen automaattista käsittelyä luonnollisen henkilön henkilökohtaisten ominaisuuksien arvioimiseksi. Automaattisella profiloinnilla pyrimme parantamaan palvelumme laatua ja tarjoamaan sopivia tuotteita ja palveluita oikea-aikaisesti.

Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä profiloinnista (ei kuitenkaan koske anonyymilla eli tunnistamattomalla datalla toteutettavaa analytiikkaa) ja asiakkaan tulee ilmoittaa rekisterin ylläpitäjälle, mikäli haluaa kieltäytyä profiloinnista. Profiloinnista kieltäytyminen voi heikentää palvelukokemuksesi laatua.

 

  1. Tarkoitus

Apetit käsittelee henkilötietoja toimittaakseen tuotteet rekisteröityneille asiakkaille. Apetit käsittelee henkilötietoja myös analysoidakseen toimintoja ja asiakaskäyttäytymistä, asiakkaiden hallinnoimiseen, Sopimuksen veloitusperusteena, tarjotakseen Asiakkaalle tarjouksia, tietoja ja uutisia, ollakseen yhteydessä Asiakkaaseen ja jotta Apetit voisi täyttää lakisääteiset velvoitteensa.

Henkilötietoja voidaan Asiakkaan nimenomaisella suostumuksella luovuttaa muille yhtiöille, joiden kanssa Apetit tekee yhteistyötä liittyen Apetitin ja muiden yrityksen palvelujen ja tuotteiden suoramarkkinointiin tai muuhun sähköpostitse tai muulla tavoin suoritettavaan markkinointiin sekä markkinatutkimusten tekemiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää henkilötietojensa luovuttaminen muille osapuolille.

Apetit voi myös luovuttaa Asiakkaan henkilötietoja EU:n alueella toimiville yrityksille, jotka suorittavat palveluita Apetitille, jotta tällaiset yritykset kykenevät suorittamaan Apetitin tarvitsemat palvelut. Tällaisia tarvittavia palveluita ovat esimerkiksi infrastruktuurin ja IT-palveluiden tarjoaminen, asiakaspalveluiden tarjoaminen, markkinatutkimusten työstäminen ja tilastollisten analyysien tekeminen sekä luotto- ja pankkikorttitapahtumien käsitteleminen. Tällöin tapahtuu automaattista profilointia, josta Asiakas voi kieltäytyä. EU tietosuojastandardeja noudatetaan.

 

  1. Markkinoinnin estäminen

Jokaisella on oikeus, milloin tahansa maksutta, kieltää henkilörekisterissä olevan tiedon käyttäminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Asiakkaan tulee ilmoittaa Apetitille, jos hän haluaa kieltää henkilötietojensa käsittelyn edellä mainituissa yhteyksissä. Suoramarkkinointikielto ei automaattisesti tarkoita, että kaikki asiakkaan tiedot poistettaisiin. Ilmoituksessa tulee mainita Asiakkaan nimi sekä rekisteröitymisen yhteydessä käytetty sähköpostiosoite. Ilmoitus tulee tehdä vapaamuotoisesti osoitteeseen: Apetit Ruoka Oy, Sörnäistenkatu 1 A, 00580 Helsinki tai sähköposti: info@kasvimaani.fi.

 

  1. Pääsy tietoihin

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut itseään koskevat tiedot sekä vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisterinpitäjän tulee tehdä asiakkaan pyytämät muutokset rekisteritietoihinsa viipymättä.

Asiakkaalla on pyydettäessä mahdollisuus nähdä, miten hänen henkilötietojaan on käsitelty. Asiakkaalla on oikeus myös siirtää henkilötiedot toiselle palveluntarjoajalle.

Jokaisella on oikeus kieltää henkilörekisterissä olevan tiedon käyttäminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä henkilörekisteriä hoitavaan henkilöön (ks. yhteystiedot yllä).

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa lupa henkilötietojen käyttöön.

 

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai Apetit-konsernin lukuun toimivalle palvelun tuottajalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyvät. Rekisterinpitäjän toimitiloissa harjoitetaan kulunvalvontaa.

Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista tai tietoturvauhista sekä rekisteröidyille että viranomaisille.

 

  1. Evästeet

Apetit käyttää verkkosivustollaan niin kutsuttuja evästeitä antaakseen Asiakkaalle mahdollisuuden tiettyjen toimintojen käyttämiseen, saadakseen tietoja vierailuista verkkosivustolle, helpottaakseen palvelun käyttöä, antaakseen Asiakkaalle pääsyn tallennettuihin tietoihin, saadakseen tietoja yksittäisen Asiakkaan palvelun käyttämisestä sekä suositellakseen Asiakkaalle kiinnostavia palveluja ja tuotteita sekä muihin käyttötarkoituksiin.

Eväste on pieni tietoja sisältävä tekstitiedosto, joka tallentuu Asiakkaan tietokoneelle. Evästeitä on kahdenlaisia. Ensimmäiset ovat niin kutsuttuja pysyviä evästeitä, jotka tallentavat tiedoston Asiakkaan tietokoneelle, kunnes kyseinen tiedosto poistetaan. Toiset taas ovat niin kutsuttuja istuntokohtaisia evästeitä, jotka häviävät, kun Asiakas sulkee verkkoselaimen.

Asiakas voi itse valita, haluaako hän hyväksyä evästeet vai ei. Asiakas voi välttää evästeiden vastaanottamisen muuttamalla oman verkkoselaimensa asetuksia. Tämä voi kuitenkin johtaa siihen, ettei Palvelu toimi hyvin. Käytetystä verkkoselaimesta riippuu, millä tavalla evästeet poistetaan käytöstä.

 

  1. Muutokset tietosuojaan

Apetit Ruoka Oy pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan Asiakkaille.