Tilaus- ja toimitusehdot

KASVIMAANI-VERKKOKAUPAN YLEISET SOPIMUSEHDOT

 

 1. Yleisesti

Nämä ehdot ovat Apetit Ruoka Oy:n Kasvimaani-verkkokaupan (jäljempänä ”Verkkokauppa” tai ”Kasvimaani”) sopimusehdot, joita sovelletaan Verkkokaupasta ostettavien tuotteiden kauppaan Apetit Ruoka Oy:n ja asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) välillä. Asiakas hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä tekemällä tilauksen Verkkokaupasta.

 

 1. Palvelu

Palvelu käsittää Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen lähetettävän kasvislähetyksen. Palvelu on voimassa toistaiseksi, ellei sitä ole tehty määräajaksi.

 

 1. Verkkokaupassa asiointi

Asiakas sitoutuu antamaan itseään koskevat tiedot oikeina, ja Asiakas vastaa tietojen oikeellisuudesta. Asiakkaan on oltava yli 18-vuotias ja hänellä on oltava toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Asiakas voi olla myös yritys mutta tällöin kuluttajansuojalainsäädäntöä ei sovelleta Asiakkaaseen.

Asiakas hyväksyy, että Apetit Ruoka Oy voi lähettää Asiakkaalle sähköpostia tai tekstiviestejä tilaukseen liittyvissä asioissa.

 

 1. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Asiakas merkitään Kasvimaanin asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään mm. asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. Apetit Ruoka Oy toimii henkilörekisterien rekisterinpitäjänä.

Henkilötietokäytäntö on luettavissa rekisteriselosteesta.

 

 1. Tuotteiden tilaaminen ja tilauksen sitovuus

Tuotteita tilataan Verkkokaupan ohjaamalla tavalla. Asiakasta sitova tilaus syntyy, kun Asiakas on lähettänyt tilauksensa. Asiakas saa tilauksesta tilausvahvistuksen sähköpostitse antamaansa sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan tulee säilyttää tilausvahvistus mahdollista myöhempää tarvetta varten.

Tilaukset käsitellään aina torstaisin, viikkoa ennen kasvisboxien toimitusta. Keskiviikkoon mennessä tehdyt tilaukset ehtivät mukaan seuraavaan toimituserään. Tuotteita toimitetaan kahden viikon välein, aina parillisilla viikoilla.

Asiakas hallinnoi Palveluaan Kasvimaani-verkkosivuilla Asiakkaan henkilökohtaisen käyttäjätilin kautta. Henkilökohtainen käyttäjätili ei synny automaattisesti tilauksen yhteydessä. Henkilökohtainen käyttäjätili tulee luoda Kasvimaani-verkkosivuilla käyttämällä tilauksen yhteydessä käyttämäänsä sähköpostiosoitetta. Asiakas voi muuttaa Palvelua milloin tahansa.

Toistuvaistilauksissa Asiakas pystyy myös hallinnoimaan Palveluun Kasvimaani-verkkosivuilla Asiakkaan henkilökohtaisen käyttäjätilin kautta. Asiakas voi muuttaa asetuksiaan milloin haluaa, mutta muutokset on tehtävä ennen kuin tuote on veloitettu asiakkaan luottokortilta. Veloitusten ajankohdasta lisää kohdassa 'Maksaminen'. Jo veloitetut tilaukset toimitetaan. Veloituksen jälkeen muutokset tilaukseen tulevat näkyviin seuraavan lähetyksen jälkeisessä lähetyksessä.

Kuluttajansuojalain 6 luvun mukaisesti etämyynnissä sovellettavaa peruutusoikeutta ei ole elintarvikkeiden ja muiden päivittäistavaroiden yksittäisissä toimituksissa. Peruutusoikeutta ei ole myöskään Verkkokaupan yritysasiakkaiden tilauksiin.

 

 1. Toimitustavat ja toimituksen vastaanotto

Tuotteiden toimitus tapahtuu Asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen kolmannen osapuolen toimesta. Posti tuo tilauksesi haluamaasi osoitteeseen ilmastoystävällisenä Posti Green-lähetyksenä, ja soittaa ja sopii kanssasi sopivimman toimitusajankohdan.

Asiakkaan tulee olla vastaanottamassa lähetystä sovittuna aikana tai huolehtia siitä, että hänen valtuuttamansa henkilö voi vastaanottaa tilatut tuotteet. Toimitusaika on parillisilla viikoilla torstain ja perjantaina aikana ja tarkempi kellonaika toimitukselle sovitaan puhelimitse kolmannen osapuolen kanssa.

Jos asiakas ei ole paikalla toimitusaikana, tulee hänen sopia uudesta toimitusajasta kolmannen osapuolen kanssa. Apetit Ruoka Oy ei vastaa siitä, jos tilauksen toimittaminen viivästyy tai tilausta ei pystytä toimittamaan sen vuoksi, että Asiakas on ilmoittanut virheelliset yhteystiedot Verkkokaupassa tai Asiakas tai hänen valtuuttamansa ei ole paikalla sovittuna toimitusajankohtana eikä heitä tavoiteta.

Toimituksen viivästyessä muista syistä Apetit Ruoka Oy tai kolmas osapuoli pyrkii olemaan yhteydessä asiakkaaseen sopiakseen uudesta toimitusajasta.

 

 1. Vastuun siirtyminen

Apetit Ruoka Oy vastaa tilauksesta ja tuotteiden toimituksesta toimituksen luovutushetkeen saakka kohdan 6. mukaisesti. Tuotteiden toimittaja pyytää Asiakkaalta tai hänen valtuuttamaltaan kuittauksen varmistaakseen turvallisen toimituksen. Asiakas on vastuussa tuotteen oikeinlaisesta säilytyksestä luovutushetken jälkeen.

 

 1. Sopimuksen päättyminen

Määräaikainen Palvelu päättyy automaattisesti, kun Asiakkaan etukäteen maksama jakso loppuu, ellei Asiakas ole ennen kyseisen jakson loppumista suorittanut maksua uudesta määräaikaisesta Palvelusta.

Asiakas tai Apetit Ruoka Oy voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan Palvelun milloin tahansa oman asiakastilin kautta tai ottamalla yhteyttä Kasvimaani-palveluun (info@kasvimaani.fi). Asiakkaan irtisanoessa Palvelun hänelle toimitetaan jo veloitettu kasvislähetys. Jo veloitettuja maksuja ei palauteta.

 

 1. Hinnat ja toimitusmaksu

Tuotteet veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnan perusteella. Tuotteiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai tuotetiedoissa erikseen ilmoitettuna aikana. Tuotteiden hinnat sisältävät arvolisäveron. Toimitusmaksu ei sisälly hintaan lukuunottamatta Lahjaboxia, jonka hintaa toimituskulut sisältyvät.

Apetit Ruoka Oy pidättää oikeuden Palvelun perumiseen selvien hintavirheiden kohdalla. Selvällä hintavirheellä tarkoitetaan tuotteen mahdollista hinnoitteluvirhettä verkkokaupassa siten, että tuotteen hinta poikkeaa merkittävästi ja selvästi tuotteen oikeasta hinnasta.

 

 1. Tuotteiden saatavuus

Osa Verkkokaupan tuotteista on ns. sesonkituotteita tai muutoin sellaisia tuotteita, joita valmistetaan vain rajallinen määrä. Tuotteet saattavat olla tilapäisesti loppu esimerkiksi tuotannollisten syiden vuoksi.

Tuotteiden sesonkiriippuvuudesta johtuen tuotepaketin sisältö vaihtelee.

 

 1. Maksaminen

Asiakas valitsee maksutavan tilaushetkellä Asiakkaalle verkkokaupassa tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Kertamaksut tapahtuvat Checkout-palvelun tai Stripe-palvelun kautta. Maksutapoina hyväksytään yleisimmät pankki- ja luottokortit sekä kaikkien kotimaisten pankkien verkkopankkimaksut. Stripe-palvelu ei hyväksy Diners luottokorttia maksuvälineenä. Maksamaan siirrytään ulkoisen Checkout-palvelun tai Stripe-palvelun kautta. Lähetys veloitetaan automaattisesti Asiakkaan antamien tietojen perusteella.

Toistaiseksi voimassaolevissa sopimuksissa toistuvaismaksut tapahtuvat ulkoisen Stripe-palvelun kautta. Lähetykset veloitetaan automaattisesti Asiakkaan antamien korttitietojen perusteella.

Määräaikaisissa tilauksissa tuote veloitetaan Asiakkaalta heti tilausvaiheessa Asiakkaan antamien tietojen perusteella.

Ensimmäisen lähetyksen veloitus tapahtuu ostohetkellä.Tämän jälkeen veloitus tapahtuu asiakkaan valitseman tilaustyypin mukaisesti myötäillen ensimmäistä tehtyä tilausta. Jos asiakas on tehnyt ensimmäisen tilauksensa maanantaina ja valinnut toimitussyklikseen kaksi viikkoa, muodostuu seuraava tilaus kahden viikon päästä ensimmäisestä tilauksesta ja tilaus veloitetaan automaattisesti asiakkaan antamilta korttitiedoilta.

Asiakkaan korttitiedot tallentuvat ulkopuoliseen Checkout-maksupalveluun tai ulkopuoliseen Stripe-palveluun, riippuen Asiakkaan valitsemasta maksutavasta.

Apetit Ruoka Oy ei lähetä paperilaskuja Asiakkaille.

Viivästyneestä maksusta Apetit Ruoka Oy:llä on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä kohtuullinen maksukehotusmaksu. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, Apetit Ruoka Oy voi päättää Palvelun välittömin vaikutuksin, jolloin Asiakkaalta voidaan periä kaikki tästä sopimuksesta johtuvat jäljellä olevat maksut.

 

 1. Tuotteiden tarkistaminen ja reklamaatio

Asiakkaan tulee toimituksen vastaanotettuaan viivytyksettä tarkastaa, että toimitetut tuotteet ovat tilauksen mukaiset ja virheettömät. Puuttuvat tai vialliset tuotteet hyvitetään. Mikäli Asiakas havaitsee virheen, Asiakkaan tulee viivytyksettä tilauksen vastaanottamishetken jälkeen ilmoittaa puutteesta tai virheestä asiakaspalveluun info@kasvimaani.fi Reklamaatioon tarvitaan ostoskuitti tai lähetyksen vastaanottokuitti.

Verkkokaupasta myydyt tuotteet ovat tuoreita elintarvikkeita ja virheettömillä tuotteilla ei ole peruutus-, palautus- tai vaihto-oikeutta (ks. kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §).

 

 1. Vastuunrajoitus

Apetit Ruoka Oy ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaalle Verkkokaupan käytöstä tai siitä, että Verkkokauppa ei ole käytettävissä.

Näillä sopimusehdoilla ei rajoiteta Apetit Ruoka Oy:n kuluttajansuojalain mukaista vastuuta.

 

 1. Ylivoimainen este

Apetit Ruoka Oy ei ole vastuussa sellaisesta tuotteen virheellisyydestä, toimituksen viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, joka johtuu Apetit Ruoka Oy:n tai sen alihankkijoiden tai toimittajien kohtuullisien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (force majeure).

 

 1. Verkkopalvelun tai näiden ehtojen muuttaminen

Apetit Ruoka Oy voi muuttaa Verkkopalvelua ja näitä sopimusehtoja. Asiakas hyväksyy muutokset tehdessään uuden tilauksen. Kulloinkin voimassaolevat sopimusehdot ovat nähtävissä Apetit Ruoka Oy:n kotisivuilla.

 

 1. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näitä sopimusehtoja koskeviin riita-asioihin sovelletaan Suomen lakia. Apetit Ruoka Oy:n ja Asiakkaan väliset riita-asiat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimusneuvotteluilla. Jos Apetit Ruoka Oy:n ja kuluttaja-asiakkaan välinen erimielisyys ei ratkea neuvottelemalla, erimielisyys on mahdollista saattaa  myös kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Muutoin erimielisyydet ratkaistaan Asiakkaan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

 

 1. Muut ehdot

Yritysasiakkaiden ja Apetit Ruoka Oy:n välisessä kauppasopimuksessa sovelletaan Suomen kauppalakia, ellei näissä sopimusehdoissa ole toisin määrätty.